HOME » Polityka prywatności
  • Galeria gromadzi i wykorzystuje informacje o klientach tylko i wyłącznie do celów wymaganych przy wysyłkowej sprzedaży towarów.

  • Państwa dane adresowe i adres e-mail, nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

  • Dane osobowe zawarte w formularzach zakupu przechowywane i przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego o ochronie danych osobowych ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych).

stst4u